Aplikace a finální realizace

Polepování výloh, výroba šablon vč. stříkání, frézování